Partnership met WNF

Iedereen pretendeert duurzaamheid, maar Sea Fresh voegt ook echt daad bij woord door haar partnership met het Wereld Natuurfonds. Sea Fresh is in 2010 een project gestart in samenwerking met Bell Seafood, WWF Duitsland, WWF Filippijnen en WNF Nederland voor de handlijn gevangen geelvin tonijn op de Filippijnen.

Doel is om door middel van training van lokale vissers, het aanleggen van systemen en ondersteunen in management activiteiten, de verduurzaming van de geelvin tonijnvangst te bevorderen. Met dit project worden duizenden vissers (financieel) ondersteund en daarmee duizenden families op de Filippijnen. Elke gevangen tonijn betekent namelijk een weekloon voor de visserman! Zowel voor de tonijnvangst als de lokale bevolking heeft dit project een groot maatschappelijk belang! Het project ligt op schema en het uiteindelijke doel is om in 2016 de eerste MSC gecertificeerde geelvin tonijn te kunnen vermarkten.

De tonijn uit dit project wordt al als verantwoordelijke vangst beschouwd door officiële instanties en momenteel ligt deze enige “groene” geelvin tonijn al in het schap van menige supermarkt.

Klik hier voor de video over het project!